Opoffer anodes uit aluminium-indium legeringen

Opoffer Anode kathodische bescherming aluminium bOpoffer Anode studieOpoffer Anode productie

Wij zijn georganiseerd en geïnstalleerd om opofferanodes te produceren in speciale aluminiumlegeringen, voor de kathodische bescherming (tegen elektro-chemische of galvanische corrosie) van havengeulen, windmolens op zee, boorplatformen, enz. Wij kunnen heel vlug aanzienlijke series produceren, volledig op maat gemaakt volgens uw ontwerp en uw noden.

Wij produceren anodes met stalen inserts, voorzien van het nodige bevestigingssysteem dat volledig zal overeenkomen met uw behoeften, zelfs indien deze heel specifiek of uitzonderlijk zijn. Daarvoor beschikken wij, naast onze gieterij, over een goed uitgerust metaalconstructie atelier en het nodige gekwalificeerd personeel (alle las-technieken, draai- en freeswerk, enz.). Wij beschikken over meer dan 4 500 m² werkplaatsen.

Aluminium was tot niet lang geleden als niet geschikt geacht voor de productie van opofferanodes. Bij blootstelling aan water zal aluminium als het ware zichzelf beschermen tegen oxidatie (of corrosie) door het vormen van een oppervlakkige laag aluminiumoxide (Al2O3).

Dit is nu precies het omgekeerde van wat men wenst te bekomen met kathodische bescherming. Een metallische structuur kan worden beschermd tegen corrosie door een ander metaal in de nabijheid ervan aan te brengen, dat vlugger corrodeert dan het eerste, en aldus dit eerste metaal beschermt. De anode wordt “opgeofferd” ter bescherming van het metaal dat niet mag corroderen. Tot enkele jaren geleden was aluminium dus niet bruikbaar voor cathodische bescherming.

In de zoektocht naar nieuwe aluminiumlegeringen kwam men, in de tweede helft van de XX eeuw,  tot de ontdekking dat het toevoegen van Indium (plus wat Zink en Titanium) in een aluminium legering de vorming van het oppervlakkige aluminiumoxide (Al2O3) belette. Vanaf dan werden deze speciale aluminiumlegeringen toegepast voor de productie van opofferanodes en dit ten koste van de anodes uit zink.

Anodes op basis van aluminium bieden tal van voordelen :

Het zijn de enige anodes die zonder risico kunnen toegepast worden zowel in zeewater als in zoet water, en des te meer in een mengsel van beide.

  • tabel potentiaalverschil opoffer anodesvoorbeeld 1: een binnenvaartschip uitgerust met magnesiumanodes : indien het schip in zeewater zou varen zal de bescherming van de magnesiumanode dik tegenvallen gezien deze veel te vlug zal corroderen. Er bestaat eveneens het risico van “overbescherming” waardoor schade kan optreden aan het verf van het schip (ontstaan van blaasjes).
  • voorbeeld 2: anodes uit zink vormen in zoet water een beschermende laag zinkoxide. Men zou de indruk kunnen krijgen dat de anodes lang “meedoen”, maar in werkelijkheid bieden ze geen enkele bescherming meer: door de ontstane laag zinkoxide is de reactie gestopt.

De kathodische bescherming met aluminium-indium anodes in vergelijking met deze uit zink is veel sterker en heeft een langere levensduur: een hogere bescherming gezien het potentiaalverschil met ijzer of koper veel hoger is, en een langere levensduur omdat de beschermings-levensduur van aluminium anodes minimum 30 % langer is dan deze van een zelfde anode op basis van zink.

  • Het aluminium-indium materiaal is veel meer “energetisch” dan zink: zijn vermogen is 2 500 Ah per Kg, tegen 820 Ah/Kg voor het zink. Aluminium-Indium kan dus in theorie een stroom leveren van 1 A gedurende 2 500 uren (tegen 820 uren voor zink). In de praktijk moeten die cijfers verminderd worden met een veiligheidsfaktor van 5 a 10%.

Aluminium-indium anodes zijn globaal meer ecologisch dan deze uit zink, een metaal dat als schadelijk wordt beschouwd zowel voor milieu als gezondheid en dat al vanaf de verwerking van het ontgonnen zink.

U kunt ons vrijblijvend contacteren : ons professioneel team staat volledig ter uwer beschikking. Wij kunnen u adviseren bij het bepalen van de nodige hoeveelheid kathodische bescherming in functie van de omvang van het te beschermen object, de watersamenstelling, de stroming waarin het te beschermen object is gevestigd, …