De avonturen van de heren Hall en Héroult.

De ontdekking van de heren Hall en Heroult (hun proces heet nu het "Hall-Héroult-proces" - de volgorde van de namen varieert naargelang de VS of Frankrijk ...) is het gebruik van elektrochemie in plaats van harde pure chemie zoals voorheen het geval was.

imagesIedereen kent dit proces. Samengevat: een elektrode (de anode) cokes wordt gesmolten in contact met een mengsel van kryoliet (natriumfluoride en aluminium) en alumina (Al2O3) gesmolten en een sterke stroom -van in het algemeen honderdduizenden ampères- gaat doorheen dit mengsel om de andere elektrode te bereiken (kathode) die gemaakt is van grafiet. Zuiver aluminium wordt afgezet op de bodem van de tank in vloeibare vorm.

Het is belangrijk op te merken dat de alumina tot metaal worden gereduceerd door deze te smelten. Evenzo zal het verzamelde aluminium zich ook in vloeibare vorm bevinden.

De heren Hall en Héroult gaan daarna op zoek naar industriële partners, zij het met wisselend succes. In de Verenigde Staten vindt de heer Hall een partner in wat later de groep Alcoa zal worden. In Frankrijk, de heer Heroult richt zicht natuurlijk tot de firma Pechiney (die reeds de marketing deed van aluminium die via het oude systeem geproduceerd werd), maar werd constant afgewezen. Uiteindelijk slaat hij de handen in elkaar met het Zwitserse AEG: dit is de oorsprong van de groep Alusuisse.

Meer hierover in ons volgende nummer.